LOGO

สินค้า

DB–1000

DB-1000

คุณสมบัติ

  • แรงฉีดสูงที่สุด
  • แรงดันลมในการเป่าฝุ่นสูงที่สุด
  • ปลอดภัยในการเป่าฝุ่นด้วยคุณสมบัติการไม่ติดไฟและการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม
  • ไม่ทิ้งสารตกค้างและไอน้ำหลังการฉีด
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุใดๆ ไม่กัดกร่อน ใช้ได้กับวัสดุทุกประเภท

การใช้งาน

เป็นตัวทำความสะอาดสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ  กำจัดฝุ่นจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง VTR แฟกซ์ และกล้องถ่ายรูป

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์ 400 กรัม / กระป๋อง
  • 20 กระป๋อง / กล่อง