LOGO

สินค้า

DC-3000

DC-3000

คุณสมบัติ

 • ออกแบบมาสำหรับการกำจัด ฝุ่น น้ำมันและไขมันบนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ
 • ไม่นำไฟฟ้า, ไม่ติดไฟและไม่กัดกร่อนอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดในขณะปฏิบัติงาน
 • ทนแรงดันไฟฟ้า 38,000 โวลต์ / มม.
 • ปลอดภัยต่อพลาสติก
 • RoHS ที่ปราศจากตะกั่ว
 • ตัวทำละลายที่แทรกซึมง่ายและทำงานอย่างรวดเร็ว ระเหยได้อย่างรวดเร็ว, ไม่ทิ้งสารตกค้าง

การใช้งาน

 • คอมพิวเตอร์
 • VTR / เครื่องเสียง
 • เครื่องมือที่มีความแม่นยำ
 • เครื่องมือในการมองเห็น
 • เครื่องมือสื่อสาร
 • สวิตซ์รีเลย์
 • ตัวเชื่อมต่อ
 • คีย์บอร์ด
 • ตัวทดสอบ
 • PCB (บอร์ดวงจรพิมพ์)

บรรจุภัณฑ์

 • สเปรย์ 500 กรัม / กระป๋อง
 • 20 กระป๋อง / กล่อง
 • ของเหลว 25 กก. / ถัง

Based on her framework there www.essaysheaven.com/ are two main types of mindsets fixed or growth