LOGO

สินค้า

DC–6000

DC-6000

คุณสมบัติ

  • ให้การแทรกซึมที่ดีเยี่ยมและการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ: ผลิตภัณฑ์นี้แทรกซึมลึกลงไปในอุปกรณ์ที่ มีความ ซับซ้อนและทันสมัยเพื่อย่อยสลายและทำความสะอาดน้ำมัน คราบไขมัน ฝุ่น เป็นต้น
  • เสถียรภาพ: ไม่ติดไฟไม่นำไฟฟ้าและมีความเป็นพิษต่ำ
  • ไม่กัดกร่อนโลหะ
  • ผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำความสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่าง การใช้งานได้

การใช้งาน

  • ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันและฝุ่นละอองของเครื่องจักร
  • ทำความสะอาดหัวเทียน  วงจรเบรกเกอร์ วาล์ว ฯลฯ
  • สามารถทำความสะอาดมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ ฯลฯ
  • ทำความสะอาดและล้างไขมันของห้องข้อเหวี่ยง  ผ้าเบรก กระบอกสูบ สปริง เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์ 567 กรัม / กระป๋อง
  • 20 กระป๋อง/ กล่อง

Previous booms of cryptocurrency have been fuelled by little else other than https://cellspyapps.org speculation which makes for a risky investment