LOGO

สินค้า

F-172

F-172

คุณสมบัติ

  • มีความเสถียรทางเคมีเพราะใช้สารอนินทรีย์ จึงมั่นใจได้ว่าให้ผลการต่อต้านการเกิดไฟฟ้าสถิตได้อย่างถาวร
  • เป็นน้ำยาเคลือบใสไม่เปลี่ยนลักษณะ
  • สอดคล้องตามมาตรฐานที่ปราศจากสารตะกั่วของ RoHS
  • ไม่มีผลกระทบโดยความชื้นจึงให้ผลการป้องกันไฟฟ้าสถิตได้อย่างเสถียร

การใช้งาน

  • ใช้ในการเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้ในการเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับวัสดุที่สร้างกระแสไฟฟ้าสถิต เช่น แผ่น อคริลิกและแผ่นโพลีคาร์บอเนต
  • ใช้ในการเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับชิ้นส่วนพลาสติก อุปกรณ์สำนักงาน และแม่พิมพ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์  420  มล./ กระป๋อง
  • 20 กระป๋อง / กล่อง

Trick or treat, and https://trackingapps.org/how-to-hack-someones-phone-messages/ today i’m diving into alchademy