LOGO

สินค้า

OK-119

FIRE OK 119

คุณสมบัติ

 • ได้รับการรับรองโดยสมาคมทางวิชาการของเยอรมัน
 • ทดสอบและรับรองโดยบริษัทตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงของเกาหลี
 • ประเภท: ชนิดสเปรย์
 • การจัดประเภท: อุปกรณ์ดับเพลิงแบบง่าย
 • หมายเลขประเภทการอนุมัติ : แบบธรรมดา 03-5
 • คุณสมบัติหลักทางเคมี: ฟอสเฟตแอมโมเนียม
 • ความจุสารเคมี: 200 กรัม
 • อุณหภูมิใช้งาน: 0°ซ – 40 °ซ
 • ระยะสเปรย์: 1-2 ม.
 • น้ำหนักรวม: 260 กรัม

การใช้งาน

 • กรณีเพลิงไหม้ผ้าม่านและเบาะรอง (มีประสิทธิภาพในการหยุด
 • การเกิดไฟไหม้ช่วงเริ่มต้น)

บรรจุภัณฑ์

 • สเปรย์  200 กรัม/ กระป๋อง
 • 20 กระป๋อง / กล่อง

International applications to business school increased www.pro-essay-writer.com by 16% between 2005 and 2006