LOGO

สินค้า

FREE-BOND-B2

FREE BOND B2

คุณสมบัติ

  • ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ไม่มีการประสิทธิภาพหลังการใช้งานนานหลายสัปดาห์
  • ไม่มีสิ่งสกปรกและสารตกค้างบนพื้นผิวถูกประสาน
  • สร้างพันธะแบบใสสำหรับทำงานให้สะอาด ไม่ไหลและการปลอดภัย
  • ให้การแยกชั้นซ้ำๆ ที่เรียบและการกลับมายึดเกาะใหม่

การใช้งาน

  • ใช้ในการสร้างพันธะที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการติดแบบชั่วคราวของ ผ้า กระดาษ อะซิเตท พลาสติก ฟิล์ม หนังสือพิมพ์ กระดาษแข็ง ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์ 457  มล. / กระป๋อง 12 กระป๋อง / กล่อง