LOGO

สินค้า

PR-50P

PR-50A/PR-50P

คุณสมบัติ

  • ทำให้สามารถกำจัดปะเก็น ซีเมนต์ สี เคลือบหลุมร่องฟันและกาว ได้ง่าย
  • ให้พื้นผิวที่สะอาดและพร้อมสำหรับการซ่อมแซมหรือติดปะเก็นใหม่
  • มีประสิทธิภาพกับโลหะ แก้ว คอนกรีต หิน กระเบื้องเซรามิกและ พื้นผิวแข็งอื่น ๆ

การใช้งาน

สี ปะเก็น น้ำยาเคลือบ แล็คเกอร์ อีพ็อกซี่ ยูรีเทน สารเคลือบเงา ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์ 420 มล. / กระป๋อง 20 กระป๋อง / กล่อง
  • ของเหลว 1 กก./ ถัง

These scholarships award a sum of 5,000 which momentous source will be utilised for tuition fees