LOGO

สินค้า

PUF–20

PUF-20

คุณสมบัติ

  • โฟมทำความสะอาดเป็นปืนโฟมที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ใช้โฟมทำความ สะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบล็อกในช่วงเริ่มแรกและเพื่อรักษาปืนอยู่ในสภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ

การใช้งาน

  • โฟมทำความสะอาดสามารถคลายเกลียวและสามารถกำจัดโฟมส่วนเกินทั้งหมดออกได้
  • ไขสกรูปืนที่ด้านบนของโฟมทำความสะอาดทำการฉีดพ่นและใส่มันกลับ
  • ให้เปิดใช้งานสักครู่และเหนี่ยวไกสองถึงสามครั้งจนไม่มีโฟมออกมาจากปืนอีก
  • ทำความสะอาดและยังมีหัวสกรูและกระบอกปืน

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์ 500  มล. / กระป๋อง     20 กระป๋อง / กล่อง

Finally, the sentence overall must be work help me write an essay rhetorically it must be unambiguous yet succinct, overall making a direct and powerful statement