LOGO

สินค้า

SM–15

SM-15

คุณสมบัติ

  • สามารถตรวจพบรอยร้าวได้ด้วยตาเปล่า
  • การตรวจสอบหลายอย่างอาจใช้ในปริมาณน้อยสำหรับความมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

  • ชิ้นส่วนหล่อ ชิ้นส่วนที่ผ่านการตีขึ้นรูป แท็งค์ หม้อไอน้ำ ลูกสูบส่วนเครื่องยนต์ วาล์วแรงดันสูง ส่วนรอย ฯลฯ

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์  450 มล/ กระป๋อง
  • 20 กระป๋อง / กล่อง

You will also discover more about the culture beneficial reference of norway what daily life looks like, what food is enjoyed there, what are the cultural and social norms in this fascinating country