LOGO

สินค้า

WS–80

WS-80

คุณสมบัติ

  • ให้การแทรกซึมสูงและสามารถกำจัดตะกรันเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการกัดกร่อนปลอดภัยสำหรับโลหะ
  • ให้การบำรุงรักษาที่ดีต่อสภาพพื้นผิว
  • ไม่ก่อให้เกิดรูพรุนบนรอยเชื่อมชั้นที่ 2
  • ให้การหลุดลอกออกที่ดีที่ 60 °ซ ของชิ้นส่วนเชื่อมหลังทำการเชื่อม
  • ปลอดภัยต่อชั้นโอโซน

การใช้งาน

  • การเชื่อมมือ
  • การเชื่อมแบบกึ่งอัตโนมัติ
  • การเชื่อมแบบอัตโนมัติ

บรรจุภัณฑ์

  • สเปรย์ 420 มล/ กระป๋อง
  • 20 กระป๋อง / กล่อง