LOGO

เครื่องหมายทะเบียนการค้า

เครื่องหมายทะเบียนการค้า

นาบาเคม ได้รับการยอมรับในควา มแข็งแกร่งทางเทคนิค

“การประชุมเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีด้านความแม่นยำครั้งที่ 33” ได้ให้การยกย่องและมอบเหรียญทองแดงให้แก่ประธานบริษัทสำหรับส่วนเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูง

สถานภาพปัจจุบันของใบรับรองต่างๆ

 • ได้รับ DNV (Det Norske Veritas) ประกาศนียบัตรรับรองการอนุมัติประเภท (หมายเลข – 50)
 • UL (น้ำยาหล่อลื่นสำหรับการถอดแบบพิมพ์ โพลียูรีเทนสำหรับเป็นฉนวน )
 • ได้รับอนุมัติสิทธิบัตรของ WCP (World Class Product of Korea: ผลิตภัณฑ์ระดับโลกของเกาหลี) (CLC-30)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (# KQS 5272)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 (# KES 114)
 • ได้รับอนุญาต NeP (สินค้าใหม่ยอดเยี่ยม) จากหน่วยงานของเกาหลีสำหรับเทคโนโลยีและมาตรฐาน (CLC-30)
 • ได้รับ INNO-BIZ ( หมายเลข 8065-2712)
 • ได้รับรางวัลการบริหารจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หมายเลข 080501- 04732)
 • จดทะเบียนเป็นธุรกิจจัดหาให้แก่องค์กรทางการทหาร 10 องค์กร
 • ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ผลิตสารเคมีที่เป็นพิษ (# 9531-0110)
 • ได้รับการอนุมัติใบรับรองโดยกลุ่มผู้จดทะเบียนของเกาหลีในการจัดส่ง (INC 80067 – CR001)
 • ได้รับการรับรองอยู่ในภาคผนวกของสถาบันวิจัย Nambang CNA (หมายเลข 2008110008) – สถาบันวิจัยส่วนกลาง NBAKEM
 • เข้าร่วมลงทุนธุรกิจ (เลขที่ 20080203325)

สถานะปัจจุบันของทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร


 • # 054316 : การเปลี่ยนแปลงการต่อต้านการมีตัวตนของก๊าซของเหลวในภาชนะสเปรย์
 • # 0488163 : การใช้ วัสดุที่ไม่เปียก โดยวิธีการพิมพ์แ บบพ่นหมึกและการผสมการปรับสภาพของเหลว
 • # 0544102 : วิธีการและอุปกรณ์ที่จะทำให้ชั้นกันลื่นบนวัสดุ โดยใช้ Hot-Mell
 • # 0953863 : วิธีการกำจัดการเคลือบผงที่ไวต่อค่า pH ที่ใช้สำหรับการทดสอบการรั่วไหล
 • # 0994737 : วัสดุเคลือบผิวที่ไวต่อค่า pH สำหรับการผลิตและวิธีการในการตรวจสอบการรั่วไหลแบบเดียวกัน
 • # 1098373 : องค์ประกอบสำหรับการกำจัดตะกรัน
 • # 1185101 : วาล์วที่ใช้คุณสมบัติของแรงโน้มถ่วงและก๊าซกระป๋องสเปรย์เดียวกัน

การลงทะเบียนการใช้งานจริง


 • # 062580 : อุปกรณ์การฉีดพ่นสเปรย์
 • # 0353592 : วัสดุที่มีฟังก์ชั่นของการป้องกันการลื่น

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


 • NABAKEM : การจดทะเบียน # 217467 (จีน, อินเดีย)
 • SPAZERO : การจดทะเบียน # 203995
 • CARLONG : การจดทะเบียน # 0464971
 • JUNGBIBANJANG : การจดทะเบียน # 0464972
 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 17 เครื่องหมาย นอกจาก Bogul- Check
Image

Department of interior essayclick.net didn’t immediately respond to an email from the associated press